M.SCHALLENBERGEROVÁ, obrázky použity z www.clker.com, cz.wikipedia.org

Přečti si pozorně článek a pak zodpověz na otázky: